Spring til indhold

Skal man have et ansættelsesbevis?

 • af

I mit indlæg om ansættelsesret kom jeg ind på, at ansættelsesbevisloven er en del af de ansættelsesretslige love. Derfor tænker jeg, at det er en god idé at forklare lidt om hvad ansættelsesbevisloven går ud på.

Ansættelsesbevisloven siger, at hvis et ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, så skal lønmodtageren have et ansættelsesbevis.

Et ansættelsesbevis skal indeholde:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan fx være pensionsbidrag eller kost og logi.
 9. Lønnens udbetalingsterminer.
 10. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 11. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Hvis en arbejdsgiver ikke overholder ansættelsesbevisloven kan lønmodtageren få tilkendt en godtgørelse.

Spred god karma og del 🙂
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
0
Share on linkedin
Linkedin
0
Share on email
Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *